Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Last week
 3. Earlier
 4. KZ_K

  Usunąć ścieżki

  O takie drzewko umiejętności cn? Jestem za
 5. lolek29

  Usunąć ścieżki

  tak to prawda a prawda boli wiec mnie boli jak mam defa a ktos atak i mnie bije koniec dziekuje
 6. Sauron

  skille na youtube

  Mam taki pomysł że można by zrobić filmik na yt na którym osoba z każdego żywiołu pokazywałaby wszystkie skille i comba jak one wyglądają i co robią wiem że na forum były opisane i że starzy gracze tego nie potrzebują ale myślę że nowym graczom by to pomogło w wybraniu żywiołu ścieżki przede wszystkim ograniczyłoby mutikonta bo taki gracz wiedziałby co wybiera i rzadziej żałował wyboru
 7. Sauron

  Usunąć ścieżki

  jak dla mnie lepiej byłoby bez ścieżek ale twój pomysł też nie jest zły
 8. mr_smietanka

  Usunąć ścieżki

  Nie da się grać żywiołem, gdy skille z ataku są oddzielone z obroną, niektórym poprostu lepiej mieć kilka skilli z jednego i z drugiego. Proponuje zrobić tak, że na 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 levelu dostaje się 1 punkt. Za 1 taki punkt można by było wybrać sobie skill w formie takiego sklepu, żeby ludzie mogli decydować sami jakie sobie wybiorą skille z danego żywiołu.
 9. Zbiór Praw Zjednoczonej Republiki I. Prawo Ogólne II. Obywatel III. Komendant IV. Rada Zjednoczonej Republiki V. Prezydent
 10. wodnik0206

  [EVENT] Dzień Dziecka

  W tym dniu odbędzie się seria eventów, każdy będzie miał osobną nagrodę. Osoba, która wygra największą liczbę eventów otrzyma nagrodę główną tj. VIP na miesiąc Eventy będą od godziny 16 do 18
 11. wodnik0206

  [EVENT] Dzień Dziecka

  Drodzy Gracze! Z okazji Dnia Dziecka, postanowiliśmy urządzić wam event o VIP! Liczymy na waszą obecność w tym dniu Zwycięzca otrzyma VIP na miesiąc Sponsorem nagrody jest OryginalnaDrama
 12. Torek

  Równościowcy

  Równościowcy to radykalna organizacja rewolucjonistów utworzona przez Amona. Ich głównym celem jest przywrócenie równości dla niemagicznych obywateli względem magów poprzez użycie niehumanitarnych środków takich, jak całkowite pozbawianie umiejętności magicznych. Równościowcy uważani są w mieście, jako organizacja przestępcza, z którą policja miasta regularnie walczy. Zadania równościowców polegają na unieszkodliwianiu magicznych obywateli, szerzenie propagandy rewolucyjnej oraz próba przejęcia władzy w Republice. Uniform Każdy z równościowców podczas akcji propagandowych/terrorystycznych powinien nosić uniform. Po jego założeniu, policja miasta republiki ma prawo do unieszkodliwienia przestępcy. Broń Równościowcy otrzymują rękawicę oraz kij, które pomagają im w walce z magami na terenie miasta. Rękawica Rękawice elektryczne to jedna z podstawowych broni Równościowców stworzona przez Hiroshiego Sato. Za ich pomocą napastnik w łatwy sposób może sparaliżować przeciwnika i zyskać dużą przewgę. Kij Kije elektryczne to jedna z podstawowych broni Równościowców stworzona przez Hiroshiego Sato. Pomagają w ogłuszeniu i zadaniu dodatkowych obrażeń przeciwnikowi. Kandydat Do równościowców może dołączyć każdy, kto spełnia określone zasady: ↪ Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia, ↪ Posiada minimum 30 LvL, ↪ Jest Chi Blokerem, ↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Równościowców, ↪ Posiada co najmniej 1 odznakę mistrzów Wzór Podania: ↪ Nick: ↪ LvL: Płatności i udogodnienia Zdobywanie pieniędzy przez równościowców polega na pokonywaniu i okradaniu magów na ulicach miasta. Ponadto otrzymują darmowy pokój w specjalnej siedzibie Równościowców w głębi miasta.
 13. Torek

  Rada Zjednoczonej Republiki

  Rada Zjednoczonej Republiki to najstarszy organ Administracyjny miasta. Powstała przed ustanowieniem prezydentury i ówcześnie pełniła najważniejszą funkcję wykonawczą oraz ustawodawczą. Obecnie w skład Rady wchodzi 4 członków z każdej nacji oraz jeden niemagiczny reprezentant. Rada pełni bardzo ważną rolę w mieście. To ona ustanawia na bazie budżetu wydatki na obronność, wynagrodzenie Prezydenta oraz Komendanta Policji. Ustanawia ważne ustawy dla Republiki w zakresie kosztu poszczególnych produktów, mieszkań, w zakresie polityki miedzy nacjami oraz w zakresie życia publicznego (organizowanie określonych wydarzeń w Republice). Na wniosek Prezydenta lub Komendanta policji, Rada wraz z Administracją może zwołać spotkanie nadzwyczajne, w którym zwołujący przedstawi swoje pomysły na rozwój miasta. Członkowie Rady wybierani są dożywotnio, do czasu, aż sami nie zrezygnują ze swojego stanowiska, bądź nie otrzymają degradacji za złamanie regulaminu lub Zbioru Praw Zjednoczonej Republiki. Posiedzenia Rady zwoływane są raz w tygodniu w terminie określonym między członkami Rady. Ustanawianie prawa odbywa się poprzez głosowanie członków Rady. Aby ustawa przeszła i została skierowana do Prezydenta w celu podpisu lub odrzucenia, za musi być minimum 3 z 5 członków Rady, bądź 2 członków oraz Komendant. Podczas, gdy to Prezydent wnosi ustawę do rozpatrzenia, za musi być minimum 2 członków Rady, bądź 1 członek oraz Komendant. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, przedstawiana jest ona Administracji, która ma ostateczny głos w tej sprawie oraz wprowadza ją, bądź nie. Kandydat Kandydat na członka Rady wybierany jest przez Administrację i musi spełnić następujące warunki: ↪ Nigdy nie był karany oraz posiada dobrą opinię wśród społeczeństwa serwera, ↪ Na serwerze gra już minimum 3 miesiące ↪ Decyduje się na zaangażowanie w sprawy Republiki oraz aktywnie działa ku jej ulepszeniu, ↪ Posiada minimum 15 lat (w niektórych przypadkach wiek nie jest brany pod uwagę), ↪ Nie będzie nadużywać swojej władzy w celach własnych oraz szkodliwych dla mieszkańców miasta, ↪ Zebrał minimum 5 podpisów od graczy swojej nacji popierających jego kandydaturę Wzór podania ↪ Nick: ↪ Wiek: ↪ Dlaczego chcesz być członkiem Rady?: ↪ Twoje cele, jako członka Rady: ↪ Screen minimum 5 podpisów graczy ze swojej nacji za twoją kandydaturą: Płatności i udogodnienia Członkowie Rady otrzymują cotygodniowe wynagrodzenie w postaci banknotów Miasta Republiki w ilości ustalanej przez Administrację. Ponadto każdy z członków otrzymuje apartament w ambasadzie swojego żywiołu na czas pełnienia funkcji, opłaconej z budżetu miasta. Dodatkowe udogodnienia może ustalić Rada wraz z Administracją podczas określonych zebrań. Obecni Członkowie Rady ---- ---- ---- ---- ----
 14. Torek

  Policja Republiki

  Policja Republiki to elitarna organizacja ścigania Miasta Republiki, założona przez Toph Beifong. Składa się z dobrze wyszkolonych magów metalu, którzy za pomocą nowoczesnej techniki wykorzystujących ich potencjał za pomocą funkcjonalnych kabli, sprawnie i szybko łapią przestępców i utrzymują porządek w mieście. Ich siedziba znajduje się w głębi miasta w głównym budynku policyjnym, w którym przetrzymywani są gracze, którzy naruszyli regulamin serwera lub Zbiór Praw Zjednoczonej Republiki.| Codziennym zadaniem policji jest walka z przestępczością oraz pilnowanie porządku w mieście. W skład policji wchodzi 6 policjantów oraz Komendant Uniform Policjanci podczas sprawowania swojej służby w mieście mają obowiązek noszenia specjalnej zbroi przeznaczonej specjalnie dla policji Republiki. Kandydat Policjantów wybiera główny Komendant policji, lecz kandydat ubiegający się o stanowisko musi najpierw spełnić określone zasady: ↪ Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia, ↪ Posiada minimum 30 LvL, ↪ Jest magiem metalu, ↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Miasta Republiki, ↪ Otrzymał zgodę na pełnienie funkcji przez minimum jednego członka Rady Zjednoczonej Republiki, ↪ Posiada co najmniej 2 odznaki mistrzów Płatności i udogodnienia Policjant otrzymuje cotygodniowe wynagrodzenie w zależności od zaangażowania w służbę. Każdy pokonany przestępca to dodatkowy banknot Miasta Republiki do wypłaty. Dodatkowo zasługi policjantów widoczne są w publicznym rankingu, na bazie którego Komendant oraz Prezydent mogą dodatkowo wynagrodzić lub ukarać określonego policjanta adekwatnie do jego zasług. Komendant republiki sprawuję władzę zwierzchnią nad swoim składem policyjnym. Wybierany jest przez Prezydenta po konsultacjach z Administracją oraz odbytym głosowaniu. Głównym zadaniem Komendanta jest monitorowanie działań i dyscyplinowanie swoich podopiecznych. Rekrutuje kandydatów na policjantów po spełnieniu przez nich określonych zasad (patrz wyżej) Ma ważny głos w sprawach polityki i obronności Republiki. Może wnieść o audiencję do Rady Zjednoczonej Republiki i przedstawić jej swoje pomysły na rozwój Republiki. Komendant wybierany jest dożywotnio, do czasu, aż sam nie zrezygnuje ze swojej funkcji lub nie zostanie z niej zdegradowany za złamanie regulaminu lub Zbioru Praw Miasta Republiki. Kandydat Kandydat na Komendanta wybierany jest przez Prezydenta po konsultacji z Administracją po spełnieniu określonych zasad: ↪ Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia, ↪ Posiada minimum 45 LvL, ↪ Aktywnie służył, jako policjant przez minimum miesiąc, ↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Miasta Republiki, ↪ Posiada wszystkie odznaki mistrzów Wzór podania ↪ Nick: ↪ LvL: ↪ Dlaczego chcesz być Komendantem?: Płatności i udogodnienia Komendant otrzymuje tygodniowo określone wynagrodzenie w postaci waluty Miasta Republiki z budżetu miasta określonego przez Radę Zjednoczonej Republiki.Ponadto otrzymuję specjalną rezydencję w głównej części miasta, która opłacana jest z budżetu na czas kadencji. Obecny Komendant ----
 15. Prezydent miasta republiki to najwyższa funkcja administracyjna. Wybierany jest w demokratycznych wyborach bezpośrednich co miesiąc na forum. Główną funkcją prezydenta jest reprezentowanie miasta, dbanie o dobro mieszkańców, przyjmowanie lub odrzucanie ustaw Rady Zjednoczonej Republiki oraz pojawianie się na imprezach masowych. Prezydent może także ogłosić stan wojny z określonym narodem, podpisać pokój lub zawieszenie broni. Jest również naczelnym zwierzchnikiem policji, nad którą i jej decyzjami ma pełną kontrolę. Kampania prezydencka rozpoczyna się tydzień przed końcem kadencji ówczesnego prezydenta, bądź gdy ten zrezygnuje lub zostanie pozbawiony swojej funkcji za nieprzestrzeganie Zbioru Praw Zjednoczonej Republiki. Prezydent ma również wpływ na ułaskawienie osób ukaranych karą wiezienia za naruszenie drobnych przestępstw (więcej na ten temat w Zbiorze Praw Zjednoczonej Republiki) Uniform Prezydent na czas swojej prezydentury otrzymuje specjalny uniform. Ma obowiązek zakładać go na wszelkie imprezy/spotkania publiczne. Kandydat Kandydat na prezydenta musi spełnić określone warunki: ↪ Nigdy nie był karany oraz posiada dobrą opinię wśród społeczeństwa serwera, ↪ Na serwerze gra już minimum miesiąc, ↪ Decyduje się na zaangażowanie w sprawy Republiki oraz aktywnie działa ku jej ulepszeniu, ↪ Nie będzie nadużywać swojej władzy w celach własnych oraz szkodliwych dla mieszkańców miasta, ↪ Zebrał minimum 10 podpisów od graczy popierających jego kandydaturę, ↪ Rada Zjednoczonej Republiki zaakceptuje jego kandydaturę w minimum 50% głosów za (2/4) Wzór podania ↪ Nick: ↪ Dlaczego chcesz być prezydentem?: ↪ Twoje obietnice wyborcze: ↪ Screen akceptacji Rady Zjednoczonej Republiki: ↪ Screen minimum 10 podpisów graczy za twoją kandydaturą: Płatności i udogodnienia Prezydent otrzymuje tygodniowo określone wynagrodzenie w postaci waluty Miasta Republiki z budżetu miasta określonego przez Radę Zjednoczonej Republiki. Ponadto otrzymuję specjalną rezydencję w głównej części miasta, która opłacana jest z budżetu na czas prezydentury. Dodatkowe udogodnienia ustala Rada Zjednoczonej Republiki wraz z Administracją podczas określonych zgromadzeń. Obecny Prezydent ----
 16. KZ_K

  Odliczanie do 60

  25
 17. wodnik0206

  [Rekrutacja] Avatar

  ROZPISKA NA WALK O AVATARA ETAP PIERWSZY - ELIMINACJE [do trzech wygranych] KZ_K vs Cleoma mr_smietanka vs Cinekk 2:0 dla Cinekk ETAP DRUGI - PÓŁFINAŁ [po trzy rundy] Furnociak vs Cinekk vs ??? Cinekk:1 Furnociak:0 ???:0 ETAP TRZECI - FINAŁ ??? vs Thissameguy
 18. LukaKun

  [Rekrutacja] Mistrzowie Żywiołów

  Elo elo zapisuje sie na mistrza fire Nick:LukaKun Lvl:20
 19. KZ_K

  [Rekrutacja] Avatar

  KZ_K 114 lvl woda
 20. Cinekk

  [Rekrutacja] Avatar

  Cinekk 103 (?) Ziemia
 21. kleoma

  [Rekrutacja] Avatar

  nick: Cleoma lvl:75 Żywioł: Woda
 22. mr_smietanka

  Odliczanie do 60

  24
 23. lolek29

  "Dokończ historię"

  Nikt się nie domyślił ponieważ nasz boomer jest anonimowy
 24. mr_smietanka

  "Dokończ historię"

  Mozecie sie domyslac jaki mial nick
 25. lolek29

  "Dokończ historię"

  żył sobie pewnien boomer
 26. lolek29

  Odliczanie do 60

  23 ez??
 27. mr_smietanka

  Odliczanie do 60

  22
 28. lolek29

  Odliczanie do 60

  21 chyba
 1. Load more activity
×