Jump to content

Torek

Administrator
 • Content count

  241
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  26

Everything posted by Torek

 1. ~~~ Mistrzowie Żywiołów ~~~ Na serwerze posiadamy mistrzów czterech żywiołów: Wody, Ziemi, Ognia i Powietrza. Każdy z nich ma własną salę, gdzie prowadzi walki o odznaki przeciw innym graczom. Istnieje prawo, aby wyzywać mistrzów o salę (przejęcie mistrza) lecz to tylko od nich zależy, czy się zgodzą. Jednakże, jeśli mistrz jest na swoim stanowisku miesiąc lub dłużej, musi przyjąć wyzwanie od gracza, który chce odebrać mu salę. (Jeśli temu graczowi się uda - przejmuje mistrza, jeśli nie - może spróbować swoich sił dopiero za miesiąc) Wymagania do przystąpienia do walk o Mistrza Sali: Kultura Nie posiadanie na koncie wielu kar (mute, jail, ban) Posiadanie konkretnego żywiołu do walk o odpowiadającego mu Mistrza Posiadanie przynajmniej 20 LvL na serwerze Wzór Podania: Kilka słów o sobie Dlaczego akurat ten żywioł Screen z dowodem posiadania danego żywiołu oraz 20 LvL'a ~~~ Lista Aktualnych Mistrzów ~~~ Mistrz Water - BRAK Mistrz Earth - BRAK Mistrz Fire - BRAK Mistrz Air - BRAK
 2. Torek

  Changelog Serwera

  15.12.2018 Zwiększono obrażenia dla każdego z żywiołów oraz wyrównanie ich siły (powietrze oraz woda są teraz bardziej użyteczne) Dodano autorski plugin na system wynajmu w miastach. Każdy gracz może wynająć domek na określony czas, przedłużyć jego ważność i budować dowolnie w środku UWAGA: Po wygaśnięciu, cała zawartość wraz z przedmiotami gracza zostaje USUNIĘTA. Planowane: Poprawa systemu LvLowania (dodanie dodatkowych nagród/udogodnień za określone poziomy) Praca nad pluginem na Mistrzów, którzy będą wybierani w turniejach (więcej informacji wkrótce)
 3. Torek

  Changelog Serwera

  08.08.2020 CloudBurst Czas ładowania: 5 ⇒ 2.5 s. AirSwipe Cooldown: 3 ⇒ 2 s.
 4. Zbiór Praw Zjednoczonej Republiki I. Prawo Ogólne II. Obywatel III. Komendant IV. Rada Zjednoczonej Republiki V. Prezydent
 5. Torek

  Równościowcy

  Równościowcy to radykalna organizacja rewolucjonistów utworzona przez Amona. Ich głównym celem jest przywrócenie równości dla niemagicznych obywateli względem magów poprzez użycie niehumanitarnych środków takich, jak całkowite pozbawianie umiejętności magicznych. Równościowcy uważani są w mieście, jako organizacja przestępcza, z którą policja miasta regularnie walczy. Zadania równościowców polegają na unieszkodliwianiu magicznych obywateli, szerzenie propagandy rewolucyjnej oraz próba przejęcia władzy w Republice. Uniform Każdy z równościowców podczas akcji propagandowych/terrorystycznych powinien nosić uniform. Po jego założeniu, policja miasta republiki ma prawo do unieszkodliwienia przestępcy. Broń Równościowcy otrzymują rękawicę oraz kij, które pomagają im w walce z magami na terenie miasta. Rękawica Rękawice elektryczne to jedna z podstawowych broni Równościowców stworzona przez Hiroshiego Sato. Za ich pomocą napastnik w łatwy sposób może sparaliżować przeciwnika i zyskać dużą przewgę. Kij Kije elektryczne to jedna z podstawowych broni Równościowców stworzona przez Hiroshiego Sato. Pomagają w ogłuszeniu i zadaniu dodatkowych obrażeń przeciwnikowi. Kandydat Do równościowców może dołączyć każdy, kto spełnia określone zasady: ↪ Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia, ↪ Posiada minimum 30 LvL, ↪ Jest Chi Blokerem, ↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Równościowców, ↪ Posiada co najmniej 1 odznakę mistrzów Wzór Podania: ↪ Nick: ↪ LvL: Płatności i udogodnienia Zdobywanie pieniędzy przez równościowców polega na pokonywaniu i okradaniu magów na ulicach miasta. Ponadto otrzymują darmowy pokój w specjalnej siedzibie Równościowców w głębi miasta.
 6. Torek

  Rada Zjednoczonej Republiki

  Rada Zjednoczonej Republiki to najstarszy organ Administracyjny miasta. Powstała przed ustanowieniem prezydentury i ówcześnie pełniła najważniejszą funkcję wykonawczą oraz ustawodawczą. Obecnie w skład Rady wchodzi 4 członków z każdej nacji oraz jeden niemagiczny reprezentant. Rada pełni bardzo ważną rolę w mieście. To ona ustanawia na bazie budżetu wydatki na obronność, wynagrodzenie Prezydenta oraz Komendanta Policji. Ustanawia ważne ustawy dla Republiki w zakresie kosztu poszczególnych produktów, mieszkań, w zakresie polityki miedzy nacjami oraz w zakresie życia publicznego (organizowanie określonych wydarzeń w Republice). Na wniosek Prezydenta lub Komendanta policji, Rada wraz z Administracją może zwołać spotkanie nadzwyczajne, w którym zwołujący przedstawi swoje pomysły na rozwój miasta. Członkowie Rady wybierani są dożywotnio, do czasu, aż sami nie zrezygnują ze swojego stanowiska, bądź nie otrzymają degradacji za złamanie regulaminu lub Zbioru Praw Zjednoczonej Republiki. Posiedzenia Rady zwoływane są raz w tygodniu w terminie określonym między członkami Rady. Ustanawianie prawa odbywa się poprzez głosowanie członków Rady. Aby ustawa przeszła i została skierowana do Prezydenta w celu podpisu lub odrzucenia, za musi być minimum 3 z 5 członków Rady, bądź 2 członków oraz Komendant. Podczas, gdy to Prezydent wnosi ustawę do rozpatrzenia, za musi być minimum 2 członków Rady, bądź 1 członek oraz Komendant. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, przedstawiana jest ona Administracji, która ma ostateczny głos w tej sprawie oraz wprowadza ją, bądź nie. Kandydat Kandydat na członka Rady wybierany jest przez Administrację i musi spełnić następujące warunki: ↪ Nigdy nie był karany oraz posiada dobrą opinię wśród społeczeństwa serwera, ↪ Na serwerze gra już minimum 3 miesiące ↪ Decyduje się na zaangażowanie w sprawy Republiki oraz aktywnie działa ku jej ulepszeniu, ↪ Posiada minimum 15 lat (w niektórych przypadkach wiek nie jest brany pod uwagę), ↪ Nie będzie nadużywać swojej władzy w celach własnych oraz szkodliwych dla mieszkańców miasta, ↪ Zebrał minimum 5 podpisów od graczy swojej nacji popierających jego kandydaturę Wzór podania ↪ Nick: ↪ Wiek: ↪ Dlaczego chcesz być członkiem Rady?: ↪ Twoje cele, jako członka Rady: ↪ Screen minimum 5 podpisów graczy ze swojej nacji za twoją kandydaturą: Płatności i udogodnienia Członkowie Rady otrzymują cotygodniowe wynagrodzenie w postaci banknotów Miasta Republiki w ilości ustalanej przez Administrację. Ponadto każdy z członków otrzymuje apartament w ambasadzie swojego żywiołu na czas pełnienia funkcji, opłaconej z budżetu miasta. Dodatkowe udogodnienia może ustalić Rada wraz z Administracją podczas określonych zebrań. Obecni Członkowie Rady ---- ---- ---- ---- ----
 7. Torek

  Policja Republiki

  Policja Republiki to elitarna organizacja ścigania Miasta Republiki, założona przez Toph Beifong. Składa się z dobrze wyszkolonych magów metalu, którzy za pomocą nowoczesnej techniki wykorzystujących ich potencjał za pomocą funkcjonalnych kabli, sprawnie i szybko łapią przestępców i utrzymują porządek w mieście. Ich siedziba znajduje się w głębi miasta w głównym budynku policyjnym, w którym przetrzymywani są gracze, którzy naruszyli regulamin serwera lub Zbiór Praw Zjednoczonej Republiki.| Codziennym zadaniem policji jest walka z przestępczością oraz pilnowanie porządku w mieście. W skład policji wchodzi 6 policjantów oraz Komendant Uniform Policjanci podczas sprawowania swojej służby w mieście mają obowiązek noszenia specjalnej zbroi przeznaczonej specjalnie dla policji Republiki. Kandydat Policjantów wybiera główny Komendant policji, lecz kandydat ubiegający się o stanowisko musi najpierw spełnić określone zasady: ↪ Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia, ↪ Posiada minimum 30 LvL, ↪ Jest magiem metalu, ↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Miasta Republiki, ↪ Otrzymał zgodę na pełnienie funkcji przez minimum jednego członka Rady Zjednoczonej Republiki, ↪ Posiada co najmniej 2 odznaki mistrzów Płatności i udogodnienia Policjant otrzymuje cotygodniowe wynagrodzenie w zależności od zaangażowania w służbę. Każdy pokonany przestępca to dodatkowy banknot Miasta Republiki do wypłaty. Dodatkowo zasługi policjantów widoczne są w publicznym rankingu, na bazie którego Komendant oraz Prezydent mogą dodatkowo wynagrodzić lub ukarać określonego policjanta adekwatnie do jego zasług. Komendant republiki sprawuję władzę zwierzchnią nad swoim składem policyjnym. Wybierany jest przez Prezydenta po konsultacjach z Administracją oraz odbytym głosowaniu. Głównym zadaniem Komendanta jest monitorowanie działań i dyscyplinowanie swoich podopiecznych. Rekrutuje kandydatów na policjantów po spełnieniu przez nich określonych zasad (patrz wyżej) Ma ważny głos w sprawach polityki i obronności Republiki. Może wnieść o audiencję do Rady Zjednoczonej Republiki i przedstawić jej swoje pomysły na rozwój Republiki. Komendant wybierany jest dożywotnio, do czasu, aż sam nie zrezygnuje ze swojej funkcji lub nie zostanie z niej zdegradowany za złamanie regulaminu lub Zbioru Praw Miasta Republiki. Kandydat Kandydat na Komendanta wybierany jest przez Prezydenta po konsultacji z Administracją po spełnieniu określonych zasad: ↪ Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia, ↪ Posiada minimum 45 LvL, ↪ Aktywnie służył, jako policjant przez minimum miesiąc, ↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Miasta Republiki, ↪ Posiada wszystkie odznaki mistrzów Wzór podania ↪ Nick: ↪ LvL: ↪ Dlaczego chcesz być Komendantem?: Płatności i udogodnienia Komendant otrzymuje tygodniowo określone wynagrodzenie w postaci waluty Miasta Republiki z budżetu miasta określonego przez Radę Zjednoczonej Republiki.Ponadto otrzymuję specjalną rezydencję w głównej części miasta, która opłacana jest z budżetu na czas kadencji. Obecny Komendant ----
 8. Prezydent miasta republiki to najwyższa funkcja administracyjna. Wybierany jest w demokratycznych wyborach bezpośrednich co miesiąc na forum. Główną funkcją prezydenta jest reprezentowanie miasta, dbanie o dobro mieszkańców, przyjmowanie lub odrzucanie ustaw Rady Zjednoczonej Republiki oraz pojawianie się na imprezach masowych. Prezydent może także ogłosić stan wojny z określonym narodem, podpisać pokój lub zawieszenie broni. Jest również naczelnym zwierzchnikiem policji, nad którą i jej decyzjami ma pełną kontrolę. Kampania prezydencka rozpoczyna się tydzień przed końcem kadencji ówczesnego prezydenta, bądź gdy ten zrezygnuje lub zostanie pozbawiony swojej funkcji za nieprzestrzeganie Zbioru Praw Zjednoczonej Republiki. Prezydent ma również wpływ na ułaskawienie osób ukaranych karą wiezienia za naruszenie drobnych przestępstw (więcej na ten temat w Zbiorze Praw Zjednoczonej Republiki) Uniform Prezydent na czas swojej prezydentury otrzymuje specjalny uniform. Ma obowiązek zakładać go na wszelkie imprezy/spotkania publiczne. Kandydat Kandydat na prezydenta musi spełnić określone warunki: ↪ Nigdy nie był karany oraz posiada dobrą opinię wśród społeczeństwa serwera, ↪ Na serwerze gra już minimum miesiąc, ↪ Decyduje się na zaangażowanie w sprawy Republiki oraz aktywnie działa ku jej ulepszeniu, ↪ Nie będzie nadużywać swojej władzy w celach własnych oraz szkodliwych dla mieszkańców miasta, ↪ Zebrał minimum 10 podpisów od graczy popierających jego kandydaturę, ↪ Rada Zjednoczonej Republiki zaakceptuje jego kandydaturę w minimum 50% głosów za (2/4) Wzór podania ↪ Nick: ↪ Dlaczego chcesz być prezydentem?: ↪ Twoje obietnice wyborcze: ↪ Screen akceptacji Rady Zjednoczonej Republiki: ↪ Screen minimum 10 podpisów graczy za twoją kandydaturą: Płatności i udogodnienia Prezydent otrzymuje tygodniowo określone wynagrodzenie w postaci waluty Miasta Republiki z budżetu miasta określonego przez Radę Zjednoczonej Republiki. Ponadto otrzymuję specjalną rezydencję w głównej części miasta, która opłacana jest z budżetu na czas prezydentury. Dodatkowe udogodnienia ustala Rada Zjednoczonej Republiki wraz z Administracją podczas określonych zgromadzeń. Obecny Prezydent ----
 9. Torek

  [Ranking] TOP 3 PvP

  Nagrody za ranking PvP (/ranking) dla TOP 3, który co miesiąc jest resetowany. Luty 2019 1. Losowa Czapka (z określonej puli) 2. 128x diament 3. 64x diament
 10. Walki Magiczne Jako, że na serwerze w ostatnim czasie odżyły gildię, w tym temacie przedstawię zasady i rozpiskę walk magicznych na najbliższy czas. (system może się jeszcze zmienić, jest to testowe rozwiązanie, które zobaczymy czy się sprawdzi lepiej, niż poprzednie). Zasady 1. Do walk przystępuje drużyna, która posiada przynajmniej 3 aktywnych graczy ze swojej gildii 2. Walki toczą się między trzema gildiami (chyba, że któraś nie zdołała skompletować swojego składu). 3. Pół-finał walk rozgrywany jest do 2 wygranych, natomiast finał do 3 4. Wygrani otrzymują odpowiednia nagrodę oraz tytuł zwycięzców, a ich NPC będą dostępne na spawn (więcej nt. nagród oraz systemie czynszu dostępne w poprzednim poście) 5. Drużyna, która zalega z czynszem gildii nie może przystąpić do walk magicznych. Terminy Każda z gildii zobowiązana jest do czynnego udziału w walkach magicznych. Gildie, które opuszczą 3 walki magiczne pod rząd, zostają zrekonstruowane (lider otrzymuje degradację ze stanowiska, a na jego miejsce wybierany jest inny, bardziej aktywny i zorganizowany). W poprzednim systemie, gildie miały konkretnie ustalony czas na walki wyznaczony przez Administrację. Tym razem, gildie mają do dyspozycji kilka terminów, w których chcą rozegrać walki, aby każdemu pasował termin, oto one: Poniedziałek: 16:30 18:00 20:00 Środa: 16:30 18:00 20:00 Piątek: 16:30 18:00 20:00 Sobota: 16:30 18:00 20:00 Pod tym tematem, liderzy gildii będą zgłaszać swoje drużyny (wraz z nickami członków), które będą brały udział w walkach, oraz podają terminy, które im odpowiadają. Rozpiska walk będzie odbywała się co niedzielę na następny tydzień. Zapraszam do zapisów! Najlepiej podawać, jak najwięcej terminów, które wam odpowiadają, aby była możliwość, jak najłatwiejszego dopasowania drużyn do siebie.
 11. Temat stworzony, aby informować was na bieżąco o postępie prac nad przeniesieniem serwera do wersji na modach wraz z autorskim launcherem. 11.04.2020 wszystkie pluginy zostały przekształcone i sprawdzone pod nowy silnik (GOTOWE) Pracujemy nad: mapą otwartego świata avatara (uwzględniając wszystkie biomy oraz struktury, jakie pojawiły się w bajce) nowymi lokacjami ze świata avatara, wiele z nich jest już skończonych i oczekuje na wgranie na wersję z modami fabułą główną i misjami opartymi na tych z bajki nowym, ulepszonym systemem LvLowania przekształceniem systemu rang za LvL autorskimi modami na nowe bloki, zbroje, bronie, dekoracje oraz zwierzęta występujące w świecie avatara autorskim launcherem, dzięki któremu nie będzie konieczne pobieranie paczki modów Postęp prac: ■■■■■■■■■■
 12. Torek

  [UpDate] Informacja o postępie prac

  27.04.2020 Grafika na nasz autorski launcher, który jest w trakcie przygotowań:
 13. Torek

  [UpDate] Informacja o postępie prac

  Filmik miał na celu pokazać jedynie płytę muzyczną, a przy okazji kilka bloków z modów.
 14. Torek

  [UpDate] Informacja o postępie prac

  15.04.2020 Patronem naszego serwera została Avatar Korra Nowe autorskie loga naszego serwera dla każdego żywiołu (wkrótce pojawi się też odświeżony napis):
 15. Torek

  [UpDate] Informacja o postępie prac

  13.04.2020 skończono budowę wioski Abbey mod na bloki oraz dodatki dekoracyjne jest praktycznie skończony (możliwe, że będziemy jeszcze coś dodawać na bieżąco) Filmik pokazujący kilka z wielu nowych rzeczy z moda: ezgif-3-bcc8fa747253.mp4
 16. Torek

  [UpDate] Informacja o postępie prac

  Kilka projektów w trakcie budowy (te, które zostały skończone, zobaczycie już po update):
 17. Torek

  [Balans] Żywioły

  Uznałem, że przez ostatni czas niepotrzebnie tworzone są coraz to nowsze tematy na temat buffów i nerfów poszczególnych żywiołów. Dlatego pod tym tematem możecie dzielić się waszymi zażaleniami i ja, co tydzień, będę wprowadzał zmiany, uwzględniając wasze prośby pod tym postem. Przykładowy wzór: Nazwa żywiołu i/lub umiejętności Opis co konkretnie należy zostać zmienione Argumenty za/przeciw
 18. Torek

  [GILDIE] Rozpiska Walk Magicznych

  Zapraszam do zapisów! Tydzień 23-29.03.2020
 19. Torek

  Changelog Serwera

  23.03.2020 AirBlast Cooldown: 2.5 ⇒ 0.5 s.
 20. Torek

  [GILDIE] Rozpiska Walk Magicznych

  Jako, że Team Królikogurów nadal się nie zgłosił - nie bierze udziału w tym tygodniu w Walkach Magicznych, a lider otrzymuje pierwsze ostrzeżenie. Rozpiska Wilkoperze vs Ogniste Fretki Data: 20.03.2020 o godzinie 18:00
 21. Torek

  Skiny

  Mam mieszane uczucia. Może w przyszłości wprowadzę możliwość customizacji skina Steva w np. inną zbroję czy coś, ale na chwilę obecną mamy inne priorytety co do nowości na serwerze.
 22. Torek

  Zmiana sciezki

  Dobry pomysł. Dodałem to przed chwila, zmiana będzie dostępna po resecie serwera dziś w nocy. //close
 23. Torek

  Tartak oraz Kopalnia

  Możliwe, że powstaną lokacje z odnawialnym drewnem i kamieniem (najpewniej w lokacjach ze świata Avatara), ale to dopiero po update serwera na 1.14.4
 24. Torek

  MiniGierki

  Będzie dodane "Zdobądź flagę"
 25. Torek

  Wiezienie

  Naprawiłem już jakiś czas temu. Dzięki za zgłoszenie.
×