Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/27/20 in all areas

  1. 2 points
    Moi Drodzy! Jak doskonale wiecie, ciągle pracujemy nad serwerem, staramy się go ulepszać i modernizować. Jednak z powodu małej ilości osób w administracji postanowiliśmy otworzyć rekrutację na stanowisko Buildera! Jeżeli sądzisz, że nadajesz się do budowania i twoje pomysły mają potencjał oraz jesteś dobrze zaznajomiony z kreskówką i potrafisz odwzorowywać styl, który został tam użyty, to właśnie ciebie potrzebujemy! Wzór Podania: - Imię & Nick w grze. - Wiek. - Krótkie info o sobie. - Screenshot pracy z widoczną tabliczką na której powinien się znaleźć nick oraz data. - Znajomość komend WorldEdita (W drugim etapie rekrutacji sprawdzana przez Cinkka) Życzymy Powodzenia!
×