Jump to content
Sign in to follow this  
Torek

Policja Republiki

Recommended Posts

Metalbending_Police_Force.png.4080c0e2f79544f4766b69d34218c22e.png

e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Policja Republiki to elitarna organizacja ścigania Miasta Republiki, założona przez Toph Beifong.
Składa się z dobrze wyszkolonych magów metalu, którzy za pomocą nowoczesnej techniki wykorzystujących ich potencjał za pomocą funkcjonalnych kabli,
sprawnie i szybko łapią przestępców i utrzymują porządek w mieście.
Ich siedziba znajduje się w głębi miasta w głównym budynku policyjnym, w którym przetrzymywani są gracze, którzy naruszyli regulamin serwera lub Zbiór Praw Zjednoczonej Republiki.|
Codziennym zadaniem policji jest walka z przestępczością oraz pilnowanie porządku w mieście.
W skład policji wchodzi 6 policjantów oraz Komendant


e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Uniform

Policjanci podczas sprawowania swojej służby w mieście mają obowiązek noszenia specjalnej zbroi przeznaczonej specjalnie dla policji Republiki.

police.png.7e2eb5726d59951ed1e1db302b7cff38.png

e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Kandydat
Policjantów wybiera główny Komendant policji, lecz kandydat ubiegający się o stanowisko musi najpierw spełnić określone zasady:

↪ Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia,
↪ Posiada minimum 30 LvL,

↪ Jest magiem metalu,
↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Miasta Republiki,
↪ Otrzymał zgodę na pełnienie funkcji przez minimum jednego członka Rady Zjednoczonej Republiki,

↪ Posiada co najmniej 2 odznaki mistrzów

e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Płatności i udogodnienia
Policjant otrzymuje cotygodniowe wynagrodzenie w zależności od zaangażowania w służbę. Każdy pokonany przestępca to dodatkowy banknot Miasta Republiki do wypłaty.
Dodatkowo zasługi policjantów widoczne są w publicznym rankingu, na bazie którego Komendant oraz Prezydent mogą dodatkowo wynagrodzić lub ukarać określonego policjanta adekwatnie do jego zasług.
tumblr_m1ql47jMa61rsyhfyo1_500.gif.2b4d78ce25f5791667d2586cd0606a0d.gif

e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Komendant republiki sprawuję władzę zwierzchnią nad swoim składem policyjnym. Wybierany jest przez Prezydenta po konsultacjach z Administracją oraz odbytym głosowaniu.
Głównym zadaniem Komendanta jest monitorowanie działań i dyscyplinowanie swoich podopiecznych. Rekrutuje kandydatów na policjantów po spełnieniu przez nich określonych zasad (patrz wyżej)
Ma ważny głos w sprawach polityki i obronności Republiki. Może wnieść o audiencję do Rady Zjednoczonej Republiki i przedstawić jej swoje pomysły na rozwój Republiki.
Komendant wybierany jest dożywotnio, do czasu, aż sam nie zrezygnuje ze swojej funkcji lub nie zostanie z niej zdegradowany za złamanie regulaminu lub Zbioru Praw Miasta Republiki.


e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Kandydat
Kandydat na Komendanta wybierany jest przez Prezydenta po konsultacji z Administracją po spełnieniu określonych zasad:

 Nigdy nie otrzymał bana lub kary więzienia za poważne wykroczenia,
 Posiada minimum 45 LvL,

↪ Aktywnie służył, jako policjant przez minimum miesiąc,

↪ Decyduje się na zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz Miasta Republiki,

↪ Posiada wszystkie odznaki mistrzów

Wzór podania

 Nick:
 LvL:
 Dlaczego chcesz być Komendantem?:


e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Płatności i udogodnienia
Komendant otrzymuje tygodniowo określone wynagrodzenie w postaci waluty Miasta Republiki z budżetu miasta określonego przez Radę Zjednoczonej Republiki.
Ponadto otrzymuję specjalną rezydencję w głównej części miasta, która opłacana jest z budżetu na czas kadencji.

e4w.png.deaf39e78e60d997600e130c8230e8ea.png

Obecny Komendant
----

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×