Jump to content
Sign in to follow this  
Torek

Rada Zjednoczonej Republiki

Recommended Posts

United_Republic_Council.png.d6304edd3221208b41b9c486bdd1459c.png

r3ww.png.45cacc8d5986b4833553a6f25d8605b6.png

Rada Zjednoczonej Republiki to najstarszy organ Administracyjny miasta. Powstała przed ustanowieniem prezydentury i ówcześnie pełniła najważniejszą funkcję wykonawczą oraz ustawodawczą.
Obecnie w skład Rady wchodzi 4 członków z każdej nacji oraz jeden niemagiczny reprezentant.
Rada pełni bardzo ważną rolę w mieście. To ona ustanawia na bazie budżetu wydatki na obronność, wynagrodzenie Prezydenta oraz Komendanta Policji.
Ustanawia ważne ustawy dla Republiki w zakresie kosztu poszczególnych produktów, mieszkań, w zakresie polityki miedzy nacjami oraz w zakresie życia publicznego (organizowanie określonych wydarzeń w Republice).
Na wniosek Prezydenta lub Komendanta policji, Rada wraz z Administracją może zwołać spotkanie nadzwyczajne, w którym zwołujący przedstawi swoje pomysły na rozwój miasta.
Członkowie Rady wybierani są dożywotnio, do czasu, aż sami nie zrezygnują ze swojego stanowiska, bądź nie otrzymają degradacji za złamanie regulaminu lub Zbioru Praw Zjednoczonej Republiki.
Posiedzenia Rady zwoływane są raz w tygodniu w terminie określonym między członkami Rady.


r3ww.png.45cacc8d5986b4833553a6f25d8605b6.png

Screenshot_40.png.280f95c88c326cce21efeecb7768ba0e.png

Ustanawianie prawa odbywa się poprzez głosowanie członków Rady.
Aby ustawa przeszła i została skierowana do Prezydenta w celu podpisu lub odrzucenia, za musi być minimum 3 z 5 członków Rady, bądź 2 członków oraz Komendant.
Podczas, gdy to Prezydent wnosi ustawę do rozpatrzenia, za musi być minimum 2 członków Rady, bądź 1 członek oraz Komendant.
Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, przedstawiana jest ona Administracji, która ma ostateczny głos w tej sprawie oraz wprowadza ją, bądź nie.


r3ww.png.45cacc8d5986b4833553a6f25d8605b6.png

Kandydat
Kandydat na członka Rady wybierany jest przez Administrację i musi spełnić następujące warunki:
 Nigdy nie był karany oraz posiada dobrą opinię wśród społeczeństwa serwera,
 Na serwerze gra już minimum 3 miesiące
 Decyduje się na zaangażowanie w sprawy Republiki oraz aktywnie działa ku jej ulepszeniu,
 Posiada minimum 15 lat (w niektórych przypadkach wiek nie jest brany pod uwagę),
 Nie będzie nadużywać swojej władzy w celach własnych oraz szkodliwych dla mieszkańców miasta,
 
Zebrał minimum 5 podpisów od graczy swojej nacji popierających jego kandydaturę

Wzór podania
↪ Nick:
↪ Wiek:
↪ Dlaczego chcesz być członkiem Rady?:
↪ Twoje cele, jako członka Rady:
↪ Screen minimum 5 podpisów graczy ze swojej nacji za twoją kandydaturą:


r3ww.png.45cacc8d5986b4833553a6f25d8605b6.png

Płatności i udogodnienia
Członkowie Rady otrzymują cotygodniowe wynagrodzenie w postaci banknotów Miasta Republiki w ilości ustalanej przez Administrację.
Ponadto każdy z członków otrzymuje apartament w ambasadzie swojego żywiołu na czas pełnienia funkcji, opłaconej z budżetu miasta.
Dodatkowe udogodnienia może ustalić Rada wraz z Administracją podczas określonych zebrań.


r3ww.png.45cacc8d5986b4833553a6f25d8605b6.png

Obecni Członkowie Rady
----

----

----

----

----

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×