Jump to content
Sign in to follow this  
Torek

Informacje o Twoich danych osobowych (RODO)

Recommended Posts

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest AvatarCraft.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas
adres e-mail: [email protected]

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w grze oraz na forum, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sms shop na AvatarCraft.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez AvatarCraft.pl
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
- transakcji w SMS SHOP;
- obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
- adres email oraz nick w przypadku zakupów w SMS SHOP i rejestracji konta na Pixelmon.pl
- Twojego adresu email jest także przez nas przetwarzany podczas zgłoszenia reklamacji
- adresu IP, który jest przetwarzany podczas rejestracji na serwerze

Jakie masz uprawnienia wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy Twoje dane osobowe są udostępniane?
Nie. Nie udostępniamy danych osobowych graczy.
Twoje dane nie będą udostępniane także Państwom trzecim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×